GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥2290

GA萬寶龍時光行者繫列U0103094 黑色 41-43毫米 MB 25.02型機械機芯 男士腕錶,達康書記同款,人紅戲火錶亦爆!! !Montblanc 時光行者自動計時腕錶結合了傳統價值及21世紀的時尚美感。鮑豪斯建築學派的靈感和大膽造型的輪廓完美結合,搭配先進材質和方法塑造的建築型造型。腕錶配備精鋼錶殼,陶瓷錶圈,直徑雖為43毫米,卻十分輕盈。這得益於精心打造的動態輪廓和流線型凸耳造型。腕錶為官方認證天文錶(COSC),自動上鏈機芯帶計時功能,實為制錶工藝的最精致體現。透過藍寶石玻璃錶背可以欣賞機械機芯精美的擺輪及擺陀。

2022122413400388 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413401210 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413401773 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413402444 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413402653 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413402969 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413403353 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥2290202212241340401 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413404845 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413405261 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413405525 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413405892 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413410157 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413410552 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413410869 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413411268 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413411852 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥22902022122413412251 - GA萬寶龍時光行者繫列U0103094黑色41-43 精仿高仿復刻¥2290