V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180

宇舶(恆寶)大爆炸繫列,型號:301.SX.130.RX
7750自動機械,44毫米直徑,男士
振頻:28800每小時振蕩次數
零件數:252個
動力儲備:42小時
錶殼材質:精鋼
錶鏡材質:藍寶石水晶玻璃
錶冠材質:精鋼
防水深度:100米
2023021806201397 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806201625 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806201815 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806202160 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806202584 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806203254 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806204141 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180
2023021806204550 - V6廠宇舶Hublot 大爆炸繫列Big Bang 腕錶301.CI.1770.RX 男士自動機械錶¥4180