N廠復刻尚維沙¥2190

尚維沙(JeanRichard)Graphiscope繫列,限量版,原裝限量25只。著名街頭藝術家GULLY與尚維沙的創意之作,錶殼刻字版,原裝1:1復刻,⏰【每條錶帶都是獨一無二的,絕不重復】[得意]2824全自動機芯

2022123005595381 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123005595334 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123005595517 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123005595772 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123005595813 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123005595932 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123006000070 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123006000210 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123006000356 - N廠復刻尚維沙¥2190
2022123006000477 - N廠復刻尚維沙¥2190