GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480

GS匠心之作【落落大方 腕間淑女】——浪琴錶心月繫列月相腕錶優雅而至。典雅別致的外觀,與正品一致的月相功能。溫柔的外錶之下,蘊含一顆“月相”錶芯。
【錶殼】腕錶尺寸30.5mmX9.4mm。圓潤的曲線式設計使得殼體別致精巧。舉手投足之間,落落大方。每一件錶殼均是GS的匠心精品。
【機芯】和原裝一致採用帶有月相功能的瑞士石英機芯。
【鋼帶】波浪型的錶帶動感貼手,光澤流盼。每一粒錶帶截,都經過GS制錶師精心細致的打磨,確保光澤和形狀無瑕,吻合原版。
錶款編碼 L8.115.4.71.6
錶殼材質: 精鋼
錶帶材質: 精鋼
錶盤指針: 藍鋼指針
錶盤刻度: 漆繪羅馬數字
錶盤顏色: 銀色
機芯類型: L296 石英機芯
2023012611192112 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611192238 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611192445 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611192566 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611192677 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
202301261119284 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611193071 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611193117 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
202301261119326 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611193423 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611193768 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611193830 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194020 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194186 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194224 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194328 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194543 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194631 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194725 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480
2023012611194838 - GS廠浪琴心月繫列 GS廠浪琴心月月相女錶L8.115.4.71.6¥2480